اپلیکیشن ماناپلیمر
اپلیکیشن ماناپلیمر

اپلیکیشن اختصاصی ماناپلیمر

در دنیای امروز فرصت‌های تجاری زیادی توسط تکنولوژی خلق شده است و با توجه به منابع محدود درختان و تولید کاغذ بر آن شدیم که همگام با تکنولوژی, کاغذ را از شرکت جهت تبلیغات، کاتالوگ، دیتاشیت و غیره حذف کنیم. لذا ایجاد اپلیکیشن موبایل برای شرکت در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن امکانات زیادی در اختیار مشتریان محترم قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه فرایند های داخلی شرکت نیز تسهیل می گردد. کارهایی که در اپلیکیشن پیش بینی شده به شرح زیر است.

  • امکان پیگیری و رصدکردن محصولات توسط بارکد
  • امکان سفارش دهی آنلاین توسط پلیکیشن
  • مشاوره فنی (ارسال عکس و دریافت مشاوره)
  • امکان پیگیری خرید، مانده حساب و گردش‌های مالی
  • مکان یابی دفتر و کارخانه ماناپلیمر
  • رادیو ماناپلیمر