هدف : اندازه گیری دانه بندی (نرمی) رنگ مایع

محدوده کاربرد : رنگسازی

معرفی دستگاه

بلوک فلزی از جنس فولاد زنگ نزن می باشد که شیاری در امتداد طولی در وسط آن قرار گرفته است. پهنای این شیار ۲۵ mm و عمق آن از ۵ میکرون تا ۱۰۰ میکرون می باشد . همچنین این دستگاه دارای تیغه ای می باشد که جهت کشیدن رنگ روی شیار بکار می رود.

نحوه انجام آزمون

مقداری از رنگ مایع (حدود یک گرم) که فاقد حباب می باشد بردارید (لازم است رنگ فوق دارای ویسکوزیته پایین باشد بطوریکه سطح یکنواخت ایجاد کند در صورت لزوم از حلال (یا تینر) رنگ مذکور برای رقیق کردن آن استفاده کنید) رنگ را در قسمت انتهایی بلوک (۱۰۰ میکرون) بریزید و قبل از جاری شدن آن را با تیغه مذکور تحت زاویه ۴۵۰ بکشید به سرعت و در زیر نور مناسب سطح حاصل را ببینید خط عرضی از شیار که تجمع دانه های موجود روی سطح به پراکندگی تبدیل می شود را مشخص کنید و آن را بعنوان دانه بندی رنگ گزارش کنید.

دقت و احتیاط

این دستگاه در گروه ابزار دقیق می باشد بنابراین آن را از هرگونه سقوط، خش و ضربه محافظت کنید.

۴-مراجع و مستندات : ASTM – D1210

Leave a Reply