فام زرد (کد ۱)

فام نارنجی (کد ۲)

فام قرمز (کد ۳)

فام بنفش (کد ۴)

فام آبی (کد ۵)

فام سبز (کد ۶)

فام طوسی (کد ۷)

فام قهوه‌ای (کد ۸)

سیاه و سفید (کد ۹)