فام زرد (کد ۱)

فام نارنجی (کد ۲)

فام قرمز (کد ۳)

فام بنفش (کد ۴)

فام آبی (کد ۵)

فام سبز (کد ۶)

رال رنگ کد ۶

فام طوسی (کد ۷)

فام قهوه‌ای (کد ۸)

سیاه و سفید (کد ۹)